به وبسایت مهد کودک و پیش دبستانی خلاق قاصدک خوش آمدید


lego2lego22
lego4lego42
lego1lego12
lego5lego52
lego3lego32

مهد کودک و پیش دبستانی خلاق قاصدک

بهترین راه و روش آموزش برای کودکان زیر 7 سال ایجاد فرصت مشاهده ، پژوهش ، تحلیل و خلاقیت از طریق بازی کردن است

آموزش شاکلاتی

آموزش شکلاتی مجموعه آموزشهایی شاد ، جذاب و انحصاری می باشد که تممی آموزشها را با شیوه بازی ارائه داده و محیط آموزشی جذابی را برای نوآموزان محیا میکند

زیرساخت های آموزشی

مجموعه ای از 35 زیرساخت آموزشی که به صورت بازی طراحی شده است و هر هفته برای نوآموزان اجرا شده و همزمان مورد ارزیابی قرار می گیرند